Dijagnostičke usluge

Patohistološka dijagnostika

• Patohistološki nalazi
• Biopsija želuca
• Biopsija debelog crijeva
• Biopsija tumora mokraćnog mjehura
• Biopsija ex tempore
• PAPA test
• VS

Kontakt info

Sime Matavulja 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 216 462
Tel: +387 51 214 036
GSM: +387 65 538 169

bolnica.laganin@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak
08:00 - 20:00 časova

Subota
08:00 - 12:00 časova