Operativni zahvati

Ginekološke operacije (DTS naziv)

* Zahvati na materici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK
* Zahvati na materici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK
* Histerektomija zbog nemalignih uzroka
* Ovarijektomija i složeni zahvati na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez teških ili vrlo teških KK
* Rekonstruktivni zahvati na ženskom reproduktivnom sistemu
* Ostali zahvati na materici i adneksima zbog nemaignih uzroka
* Konizacija, zahvati na materici, grliću materice i vagini
* Dijagnostička kiretaža ili dijagnsotička histeroskopija
* Ostali op.zahvati na ženskom reproduktivnom sistemu starosti < 64 god., ili s malignom bolesti, ili sa KK
* Ostali op.zahvati na ženskom reproduktivnom sistemu starosti do 65 god., bez maligne bolesti, bez KK
* Maligna bolest ženskog reproduktivnog sistema bez vrlo teških ili teških KK
* Menstruacioni i drugi poremećaji ženskog reproduktivnog sistema sa KK
* Menstruacioni i drugi poremećaji ženskog reproduktivnog sistema bez KK

Kontakt info

Sime Matavulja 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 216 462
Tel: +387 51 214 036
GSM: +387 65 538 169

bolnica.laganin@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak
08:00 - 20:00 časova

Subota
08:00 - 12:00 časova