Operativni zahvati

Hirurške operacije (DTS naziv)

* Ostale povrede glave
* Postavljanje ligature na venu i njeno uklanjanje (stripping)
* Ostali op. Zahvati na vaskularnom sistemu bez vrlo teških KK
* Venska tromboza bez vrlo teških ili teških KK
* Čir (ulcus) kože zbog poremećaja cirkulacije
* Poremećaj perifernih krv. Sudova bez vrlo teških ili teških KK
* Hipertenzija bez KK
* Bol u grudima
* Resekcija rektuma bez vrlo teških KK
* Veliki zahvati na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK
* Zahvati na želucu, jednjaku i dvanaestopalačnom crijevu bez maligne bolesti, bez teških ili vrlo teških KK
* Adhezioliza peritoneuma, starost do 50 god. bez KK
* Manji zahvati na tankom i debelom crijevu bez KK
* Plorotomija
* Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK
* Abdominalni i ostali zahvati zbog hernija, starost 1-59 god. bez vrlo teških ili teških KK
* zahvati zbog ingvinalne i hemoralne hernije, starost > 0 god.
* Zahvati na anusu i stome bez vrlo teških i teških KK
* Ostali op. Zahvati na gastrointestinalnom sistemu, bez vrlo teških i teških KK
* Složena kolonoskopija
* Ostali kolonoskopski zahvati bez vrlo teških ili teških KK
* Ostali kolonoskopski zahvati isti dan
* Ostali gastroskopski zahvati zbog manje bolesti gastrointestinalnog sistema
* Ostali gastroskopski zahvati zbog manje boleti GIS, isti dan
* Složena gastroskopija isti dan
* Komplikovani peptički ulkus
* Nekomplikovani peptički ulkus
* Zapaljenska bolest crijeva
* Opstrukcija GIS bez KK
* Bol u abdomenu ili mezenterijumski adenitis bez KK
* Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji GIS, starost > 9 god. bez vrlo teških ili teških KK
* Ostali poremećaji GIS bez KK
* Veliki zahvati na bilijarnom sistemu, bez maligne bolesti, bez KK
* Dijaghostički zahvat na hepatobilijarnom sistmu bez vrlo teških ili teških KK
* Ostali op. Zahvati na hepatobilijarnom sistmu i pankreasu
* Otvorena holecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohdnosti duktusa holedohusa, bez vrlo teških KK
* Laparoskopska holecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti duktusa holedohusa, bez vrlo teških KK
* Endoskopski postupci zbog krvarenja iz jednjaka
* Ciroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK
* Maligna bolest hepatobilijarnog sistema i pankreasa, starost >69 god. bez vrlo teških ili teških KK
* Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK
* Poremećaji bilijarnog sistema bez KK
* zahvati na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK
* Ostali zahvati na vezivnom tkivu bez KK
* Povreda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, starost > 74 god., ili s KK
* Povreda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, starost -75 god., bez KK
* Veliki zahvati zbog maligne bolesti dojke
* Veliki zahvati zbog nemaligne bolesti dojke
* Manji zahvati zbog mlaigne boelsti dojke
* Manji zahvati zbog nemaligne bolesti dojke
* Perianalni i pilonidalni zahvati
* Ostali zahvati na koži, potkožnom tkivu i dojci
* Zahvati na donjim ekstremitetima sa ulkusom/celulitisom, bez popravka pomoću režnja kože, bez vrlo teških KK
* Zahvati na donjim ekstremitetima bez ulkusa/celulitisa, bez presađivanja kože, bez vrlo teških ili teških KK
* Ulkus kože
* Ulkus kože, isti dan
* Maligna bolest dojke, starost > 69 god., bez KK ili vrlo teških ili teških KK
* Nemaligna bolest dojke
* Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, starost > 69 god.
* Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, starost do 70 god.
* Manji kožne lezije
* Manji kožne lezije, isti dan
* Zahvati na štitnoj žlijezdi
* Dijabetes bez vrlo teških ili teških KK
* Endokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

Kontakt info

Sime Matavulja 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 216 462
Tel: +387 51 214 036
GSM: +387 65 538 169

bolnica.laganin@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak
08:00 - 20:00 časova

Subota
08:00 - 12:00 časova