Ginekološke operacije


 • Zahvati na materici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK
 • Zahvati na materici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK
 • Histerektomija zbog nemalignih uzroka
 • Ovarijektomija i složeni zahvati na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez teških ili vrlo teških KK
 • Rekonstruktivni zahvati na ženskom reproduktivnom sistemu
 • Ostali zahvati na materici i adneksima zbog nemaignih uzroka
 • Konizacija, zahvati na materici, grliću materice i vagini
 • Dijagnostička kiretaža ili dijagnsotička histeroskopija
 • Ostali op.zahvati na ženskom reproduktivnom sistemu starosti < 64 god., ili s malignom bolesti, ili sa KK
 • Ostali op.zahvati na ženskom reproduktivnom sistemu starosti do 65 god., bez maligne bolesti, bez KK
 • Maligna bolest ženskog reproduktivnog sistema bez vrlo teških ili teških KK
 • Menstruacioni i drugi poremećaji ženskog reproduktivnog sistema sa KK
 • Menstruacioni i drugi poremećaji ženskog reproduktivnog sistema bez KK
 • Histeroskopija sa ablacijom polipa
 • Laparoskopske operacije

Kontakt info

Sime Matavulja 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 216 462
Tel: +387 51 214 036
GSM: +387 65 538 169

E-mail:

bolnica.laganin@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak
08:00 – 20:00 časova

Subota
08:00 – 12:00 časova

Map

Click to open a larger map