Hirurške operacije


 • Ostale povrede glave
 • Postavljanje ligature na venu i njeno uklanjanje (stripping)
 • Ostali op. Zahvati na vaskularnom sistemu bez vrlo teških KK
 • Venska tromboza bez vrlo teških ili teških KK
 • Čir (ulcus) kože zbog poremećaja cirkulacije
 • Poremećaj perifernih krv. Sudova bez vrlo teških ili teških KK
 • Hipertenzija bez KK
 • Bol u grudima
 • Resekcija rektuma bez vrlo teških KK
 • Veliki zahvati na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK
 • Zahvati na želucu, jednjaku i dvanaestopalačnom crijevu bez maligne bolesti, bez teških ili vrlo teških KK
 • Adhezioliza peritoneuma, starost do 50 god. bez KK
 • Manji zahvati na tankom i debelom crijevu bez KK
 • Plorotomija
 • Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK
 • Abdominalni i ostali zahvati zbog hernija, starost 1-59 god. bez vrlo teških ili teških KK
 • zahvati zbog ingvinalne i hemoralne hernije, starost > 0 god.
 • Zahvati na anusu i stome bez vrlo teških i teških KK
 • Ostali op. Zahvati na gastrointestinalnom sistemu, bez vrlo teških i teških KK
 • Složena kolonoskopija
 • Ostali kolonoskopski zahvati bez vrlo teških ili teških KK
 • Ostali kolonoskopski zahvati isti dan
 • Ostali gastroskopski zahvati zbog manje bolesti gastrointestinalnog sistema
 • Ostali gastroskopski zahvati zbog manje boleti GIS, isti dan
 • Složena gastroskopija isti dan
 • Komplikovani peptički ulkus
 • Nekomplikovani peptički ulkus
 • Zapaljenska bolest crijeva
 • Opstrukcija GIS bez KK
 • Bol u abdomenu ili mezenterijumski adenitis bez KK
 • Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji GIS, starost > 9 god. bez vrlo teških ili teških KK
 • Ostali poremećaji GIS bez KK
 • Veliki zahvati na bilijarnom sistemu, bez maligne bolesti, bez KK
 • Dijaghostički zahvat na hepatobilijarnom sistmu bez vrlo teških ili teških KK
 • Ostali op. Zahvati na hepatobilijarnom sistmu i pankreasu
 • Otvorena holecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohdnosti duktusa holedohusa, bez vrlo teških KK
 • Laparoskopska holecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti duktusa holedohusa, bez vrlo teških KK
 • Endoskopski postupci zbog krvarenja iz jednjaka
 • Ciroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK
 • Maligna bolest hepatobilijarnog sistema i pankreasa, starost >69 god. bez vrlo teških ili teških KK
 • Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK
 • Poremećaji bilijarnog sistema bez KK
 • zahvati na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK
 • Ostali zahvati na vezivnom tkivu bez KK
 • Povreda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, starost > 74 god., ili s KK
 • Povreda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, starost -75 god., bez KK
 • Veliki zahvati zbog maligne bolesti dojke
 • Veliki zahvati zbog nemaligne bolesti dojke
 • Manji zahvati zbog mlaigne boelsti dojke
 • Manji zahvati zbog nemaligne bolesti dojke
 • Perianalni i pilonidalni zahvati
 • Ostali zahvati na koži, potkožnom tkivu i dojci
 • Zahvati na donjim ekstremitetima sa ulkusom/celulitisom, bez popravka pomoću režnja kože, bez vrlo teških KK
 • Zahvati na donjim ekstremitetima bez ulkusa/celulitisa, bez presađivanja kože, bez vrlo teških ili teških KK
 • Ulkus kože
 • Ulkus kože, isti dan
 • Maligna bolest dojke, starost > 69 god., bez KK ili vrlo teških ili teških KK
 • Nemaligna bolest dojke
 • Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, starost >69 god.
 • Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, starost do 70 god.
 • Manji kožne lezije
 • Manji kožne lezije, isti dan
 • Zahvati na štitnoj žlijezdi
 • Dijabetes bez vrlo teških ili teških KK
 • Endokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

Kontakt info

Sime Matavulja 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 216 462
Tel: +387 51 214 036
GSM: +387 65 538 169

E-mail:

bolnica.laganin@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak
08:00 – 20:00 časova

Subota
08:00 – 12:00 časova

Map

Click to open a larger map