Bolesnički smještaj

Operacione sale, apartmani i sobe

• Operaciona sala 1
• Operaciona sala 2
• Intenzivna njega
• Bolesničke sobe
• Apartman sa kuhinjom i kupatilom
• Ljekarska soba

Kontakt info

Sime Matavulja 11
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 216 462
Tel: +387 51 214 036
GSM: +387 65 538 169

bolnica.laganin@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak
08:00 - 20:00 časova

Subota
08:00 - 12:00 časova